Jakie są najpopularniejsze typy żurawi samochodowych?

Najpopularniejszymi typami żurawi samochodowych są żurawie teleskopowe i przegubowe.

Typ teleskopowy to typ żurawia, który rozciąga się na stałą wysokość, a następnie obraca się, aby ominąć przeszkody. Ten typ jest zwykle używany do prac nad głową, takich jak praca na mostach, oraz do ogólnych projektów budowlanych.

Zobacz: Dźwigi Nowa Sól

Typ przegubowy jest również rodzajem dźwigu, który rozciąga się na ustaloną wysokość, a następnie obraca się, aby ominąć przeszkody. Jednak typ przegubowy pozwala na większy ruch niż teleskopowy. Dźwig przegubowy może poruszać się w górę lub w dół, w lewo lub w prawo, do środka lub na zewnątrz. Może również obracać się o 360 stopni w poziomie i 360 stopni w pionie

Jak wybrać odpowiedni żuraw samochodowy dla mojej firmy?

Firmy, które muszą przenosić ciężkie ładunki materiałów lub maszyny, często korzystają z dźwigów samochodowych. Dźwigi te są przeznaczone do łatwego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Mogą być instalowane na ziemi lub montowane na pojeździe. Przy wyborze odpowiedniego żurawia dla swojej firmy należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym rodzaj materiału, który będzie podnoszony, wymagany ciężar, miejsce zastosowania żurawia i inne. Aby pomóc Ci wybrać żuraw odpowiedni do Twoich potrzeb, rozważ następujące kwestie. Zadaj sobie pytanie, ile ciężaru dźwig może bezpiecznie podnieść: Dźwig może udźwignąć 10 ton, ale producent może konkretnie twierdzić, że można go użyć tylko do 5 ton wagi. Niewielka przesada nie oznacza, że nie jest to opłacalne. Tak długo, jak spełnione są wszystkie przepisy bezpieczeństwa, uzyskujesz większą moc i efektywniej ją wykorzystujesz.

Jakie są różnice między żurawiami samochodowymi jedno- i dwuszczękowymi?:

Dźwig samochodowy z pojedynczą szczęką to żuraw z pojedynczym wysięgnikiem i wysięgnikiem, który obraca się na końcu wysięgnika. Żurawie samochodowe dwuszczękowe mają dwa wysięgniki i dwa wysięgniki. Są używane do ciężkich zadań związanych z podnoszeniem, takich jak budowa, rozbiórka i ciężkie roboty ziemne.

Żurawie samochodowe z pojedynczą szczęką są zazwyczaj tańsze niż ciężarówki z podwójną szczęką, ponieważ są łatwiejsze w montażu. Jednak nie mogą podnosić tak dużego ciężaru ani podnosić tak wysoko nad ziemią, jak ciężarówki z podwójną szczęką.