Jakie są rodzaje księgowości?

667

Istnieją dwa kluczowe rodzaje księgowości, chociaż zasadnicza różnica dotyczy poziomu złożoności. Wiele małych firm zaczyna od prowadzenia ksiąg rachunkowych z jednym wpisem. Oznacza to utrzymywanie jednego prostego bilansu, w którym każda transakcja jest rejestrowana raz jako przychód lub wydatek. Sprawdź: Biuro rachunkowe Bydgoszcz

System pojedynczego wpisu jest odpowiedni dla mniejszej liczby transakcji, ale bardziej złożony system podwójnego wpisu jest niezbędny do w pełni niezawodnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie, w której należy rejestrować wiele transakcji finansowych.

W systemie podwójnego zapisu księgowanie wymaga dokonania dwóch różnych zapisów dla każdej transakcji. Wszystko sprowadza się do równoważenia aktywów i pasywów oraz śledzenia, dokąd trafiają pieniądze. Jeśli otrzymasz pieniądze i zaznaczysz je w kolumnie kredytowej, należy je rozliczyć w pieniądzach, które powracają w debetach w Twojej księdze.

Księgowość z podwójnym zapisem pozwala zachować równowagę planu kont i znacznie ułatwia sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dotyczących wydatków i przychodów dla strategii długoterminowej, podatków i nie tylko.