Co to jest zwrot podatku? A jakie kraje oferują zwrot podatku?

Zwrot podatku to zwrot podatków, które zostały zapłacone rządowi. Zwrot podatku jest oferowany w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Niemczech.

Zwrot podatku może być dostępny, jeśli jesteś obywatelem lub rezydentem kraju z systemem podatku dochodowego. W tych krajach federalny podatek dochodowy jest zazwyczaj potrącany z wypłaty i przesyłany do rządu. Potrącona kwota jest następnie przekazywana do skarbu Państwa kraju i zaliczana na poczet ewentualnego zeznania podatkowego. Jeśli nie jesteś winien żadnych podatków w roku, w którym składasz zeznanie podatkowe, otrzymasz zwrot tego, co zostało potrącone z twoich wypłat przez cały rok.

Holandia oferuje międzynarodowe zwroty podatków rezydentom, którzy nie płacą żadnych podatków w swoim kraju, ale zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy za granicą, aby być opodatkowanym przez rząd swojego kraju (tj. jeśli pracują za granicą).

Co musisz wiedzieć o uzyskaniu zwrotu podatku z Holandii

W tym artykule omówimy, jak uzyskać zwrot podatku z Holandii. Omówimy również różne sposoby uzyskania zwrotu podatku z Holandii i przedstawimy listę kroków, które możesz wykonać.

Holandia ma jeden z najbardziej progresywnych systemów podatkowych na świecie. Nie tylko łatwo jest tutaj złożyć zeznanie podatkowe, ale także łatwo odzyskać pieniądze, jeśli się do niego kwalifikujesz.

 

Jeśli mieszkasz w Europie lub masz paszport UE, kwalifikujesz się do zwrotu podatku z Holandii (DTR). DTR jest przyznawany przez rząd holenderski jako zachęta dla ludzi, którzy przeprowadzają się z Europy do innych krajów poza Europą. Jeśli kwalifikujesz się do DTR, wszystko, co musisz zrobić, to skontaktować się z lokalną gminą i zapytać, w jaki sposób chcieliby płacić twoje podatki. Możesz zapłacić im czekiem lub przelewem bankowym, ale upewnij się, że zostanie zrealizowany przed upływem terminu! Jest wiele

Jak uzyskać holenderskie zeznanie podatkowe?

Aby otrzymać zwrot podatku, należy złożyć zeznanie podatkowe. Zeznanie podatkowe możesz złożyć:

1) Przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą lub

2) Składanie wniosków przez Internet

3) Złożenie wniosku w lokalnym holenderskim urzędzie skarbowym

4) Ubieganie się o zaliczkę na holenderskie podatki

5) Złożenie wniosku o zwrot przez Internet