Pomiary przy zakupie nieruchomości i refinansowaniu

336
Reklama: geograf-geodezja.pl

Pomiary graniczne

Badanie granic jest wymagane do formalnego określenia i sporządzenia granic prawnych nieruchomości. Jest to jeden z najczęstszych rodzajów badań i jest używany z wielu powodów.
Badanie to jest zazwyczaj wymagane przez banki i kredytodawców do uzasadnienia wartości nieruchomości lub kawałka ziemi. Jest to również sposób na rozstrzygnięcie sporów sąsiedzkich dotyczących granic pomiędzy dwoma nieruchomościami.

Pomiary lokalizacji

Badania lokalizacyjne są podobne do badań granicznych. Oba te rodzaje pomiarów wyznaczają linie nieruchomości, ulepszenia i podkreślają wszelkie naruszenia budowlane, które odnoszą się do granic nieruchomości i sąsiadów.

Główna różnica polega jednak na tym, że badanie lokalizacji pokazuje linie nieruchomości i wyraźnie zaznacza na rysunku lokalizację wszelkich poprawek.

Pomiary podziałowe

Badania podziałowe są używane do podziału większych kawałków ziemi na mniejsze podziały. Ogólnie rzecz biorąc, właściciele ziemi, którzy chcą podzielić swoją ziemię na działki, posiadłości lub działki ziemi zazwyczaj używają pomiarów podziałowych.

Badania terenowe

Badania terenowe są często niezbędne przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Ten rodzaj pomiaru ma na celu weryfikację informacji o terenie, spełniając tym samym wymogi pozwolenia na budowę.